Hướng dẫn sử dụng Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-TES824

1. Gọi nội bộ .

    Nhấc máy -> nhấn số nội bộ ( hay phím DSS tương ứng với số nội bộ đã lưu) -> Nói chuyện


2. Gọi ra ngoài .

    Nhấc máy -> Nhấn  số 9 -> số điện thoại


3. Gọi bằng Account code .

    Nhấc máy --> Nhấn 9** ( account code ) --> Số điện thoại


4. Rước cuộc gọi ( Call Pickup )

    - Plant 1:     Rước trực tiếp: Nhấc máy --> bấm 4 + EXT No --> Nói chuyện

                Rước theo nhóm: Nhâc máy --> bấm 40 --> Nói chuyện

    - Plant 2, 3:     Rước trực tiếp: Nhấc máy --> bấm #41+ EXt No --> Nói chuyện

                    Rước theo nhóm: Nhấc máy --> bấm #40 --> Nói chuyện


5 . Chuyển cuộc gọi

    - Chuyển nội bộ : Đang nói chuyện nhấn Transfer / Flash / Hookswitch --> Số EXT No --> Nói chuyện

    - Chuyển trên đuờng CO Đang nói chuyện nhấn Transfer --> Bấm 9 --> Số điện thoại cần chuyển


6 . Call Forwarding

    + All call :Tất cả các cuộc gọi đên sẽ Forward đến một máy được gán

        - Set: Nhấc máy --> FWD/DND (71) --> 1 --> EXT No --> # gác máy

        - Cancel: Nhấc máy --> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy

    + Busy/ No answer .Bận hoặc không trả lơi sẽ Forward đên một máy khác đuợc

        - Set: Nhấc máy --> FWD/DND (71) --> 2 --> EXT No --> # --> gác máy

        - Cancel: Nhấc máy --> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy KX-TA308, KX-TA616

    + To outside CO line.Cuộc gọi sẽ được Forward trên đường CO đến một máy cố định hay di động

        - Set: Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> 3 -> 9/0 --> số điện thoại --> # --> gác máy

        - Cancel: Nhấc máy --> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy


7. Chống  làm phiền DND: sẽ không có chuông đổ khi gọi đến.

    - Set: Nhấc máy --> FWD/DND (71) --> 4 --> EXT No --> # --> gác máy

    - Cancel : Nhấc máy --> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy


8. Tự động gọi lại khi máy bận.

    Khi gọi tới máy lẻ đang bận --> 6 --> Cúp máy


9. Khoá máy lẻ.

    - Lock : Nhấc máy bấm 77 -> Password -> Password -> # -> gác máy

    - Unlock : Nhấc máy bấm  77 -> Password ->  # -> gác máy


10. Xoá cài đặt chức năng ơ máy con .

    Nhấc máy --> 790 --> # --> gác máy


11. Đàm thoại hội nghị 3 bên.

    - DT thường: Nhấc máy --> bấm 9 --> số điện thoai --> nói chuyện --> bấm Flash--> bấm số EXT No --> Nói chuyện --> bấm Flash --> bấm số 3 --> 3 người nói chuyện.

    - Máy key: Nhấc máy ---> bấm 9 --> số điện thoai --> nói chuyện --> bấm CONF--> bấm số EXT No --> Nói chuyện --> bấm CONF -->( bấm số 3) --> 3 người nói chuyện.


12. Ghi âm bản tin DISA.(Phải có máy KX-T 7730)

    - Ghi âm: Program --> 91 --> OGM no 1 ( có 8 OGM từ 1-8) --> Record (đọc lơi chào) --> Store (lưu)

    - Nghe lại : Program --> 92 ---> OGM No (từ 1-8)