Menu
New
KX-NS5180: Card 06 trung kế tổng đài Panasonic

KX-NS5180: Card 06 trung kế tổng đài Panasonic

  • Miễn phí cài đặt lập trình
  • Giao hàng tận nơi

Thông tin chi tiết

Card điện thoại Panasonic KX-NS5180:

    - Card mở rộng 06 trung kế dành cho Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-NS300.

    - Có hỗ trợ hiển thị số gọi đến.